شرکت برق منطقه ای

پتانسیل های موجود در نیروگاه بادی
 دانلود
پتانسیل های موجود در نیروگاه خورشیدی دانلود
پتانسیل های موجوددرمولدهای مقیاس کوچک دانلود

لینک ها

تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
نقشه صفحه اصلی