» معرفی استان » توانمندی ها و پتانسیل ها » صنعت و معدن » سازمان منطقه آزاد اروند - آبادان - خرمشهر

سازمان منطقه آزاد اروند - آبادان - خرمشهر

پتانسیل های بازرگانی  در منطقه آزاد اروند                                 دانلود

پتانسیل های صنعت در منطقه آزاد اروند                                    دانلود

پتانسیل های گردشگری در منطقه آزاد اروند                              دانلود

لینک ها

تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
نقشه صفحه اصلی