» معرفی استان » توانمندی ها و پتانسیل ها » صنعت و معدن » سازمان صنعت ،معدن وتجارت

پتانسیلها و فرصتهای سرمایه گذاری در استان

پتانسیلها و فرصتهای سرمایه گذاری در استان
دانلود

لینک ها

تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
نقشه صفحه اصلی