» مشوق های سرمایه گذاری » شرکت برق منطقه ای

مشوق های سرمایه گذاری در شرکت برق منطقه ای خوزستان

برق منطقه ای خوزستان  

شرکت برق منطقه ای خوزستان
معاونت برنامه ریزی و تحقیقات-دفتر مدیریت انرژی

مشوق های سرمایه گذاری در شرکت برق منطقه ای خوزستان

  1. پرداخت ما به التفاوت نرخ سوخت و بهای گاز صرفه جویی شده به سرمایه گذاری که مستقیماً مبادرت به عرضه مستقیم برق به مصرف کننده ها بنماید.
  2. تبدیل بخشی از انشعاب برق مشترک از عادی به آزاد در صورت احداث نیروگاه در محل تأسیسات مشترک و پرداخت هزینه های مربوطه
  3. توانمند سازی و افزایش سهم بخش تعاونی در تولید برق کشور (سرمایه گذاری در احداث مولد مقیاس کوچک)
  4. واگذاری مولدهای دیزلی (شرکت برق منطقه ای و شرکت های توزیع) به صورت تملیک و اجاره به شرکت های تعاونی
  5. مشارکت توانیر یا شرکت های زیر مجموعه با شرکت های تعاونی به شکل تأمین بخشی از کل منابع مالی در تولید برق
  6. پرداخت دو برابر پیش پرداخت خرید برق به استفاده کنندگان از کالاهای ایرانی
  7. استفاده از تسهیلات بانکی (ریالی و ارزی)
  8. معرفی طرح در صورت تأیید وزارت نیرو جهت استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی یا تخصیصی خودگردانی
  9. تأمین منابع مالی لازم برای احداث تأسیسات و تأمین گاز مولد و اتصال مولد به شبکه
  10. فضای لازم برای احداث مولد مقیاس کوچک در پست های برق که امکان فنی احداث و بهره برداری از این مولدها در آن وجود داشته باشد در قالب اجاره بلند مدت یا واگذاری مالکیت

لینک ها

تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
نقشه صفحه اصلی