» مرکز خدمات سرمایه گذاری » مرکزخدمات سرمایه گذاری » وظایف مرکز خدمات سرمایه گذاری
 

وظایف مرکز خدمات سرمایه گذاری

 

الف) وظایف مرکز قبل از اخذ مجوز سرمایه گذاری خارجی

  • پذیرش متقاضیان سرمایه گذاری خارجی در استان و پیگیری امور مربوط به سرمایه گذاری ها از طریق دستگاه های اجرایی ذیربط
  • اطلاع رسانی و ارائه مشورت های لازم به سرمایه گذاران در ارتباط با کلیه امور مربوط به پذیرش و حمایت از سرمایه گذاری خارجی
  • انجام هماهنگی های لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهای مورد نیاز سرمایه گذاران از دستگاه های اجرایی استان
  • دریافت درخواست سرمایه گذاران خارجی به همراه سایر مدارک مورد نیاز و ارائه آنها به سازمان سرمایه گذاری

ب)وظایف مرکز بعد از اخذ مجوز

  • انجام هماهنگی های لازم در امور مربوط به ورود و بکارگیری سرمایه خارجی در اجرا، راه اندازی و بهره برداری پروژه های سرمایه گذاری خارجی
  • پیگیری مشکلات اداری متقاضیان سرمایه گذاری خارجی با سایر دستگاه های اجرایی و انجام بازدیدهای مستمر از پروژه های سرمایه گذاری خارجی در استان
  • ایجاد هماهنگی بین دستگاه ها در جهت رفع مشکلات و موانع مربوط به سرمایه گذاری خارجی و انعکاس مشکلات به استاندار و بهره گیری از حمایت های استاندار در جهت رفع مشکلات موجود

ج) وظایف مرکز در امور اجرایی و محتوایی

  • شناسایی و گردآوری فرصت های سرمایه گذاری استان در فرمت ارائه شده توسط سازمان سرمایه گذاری
  • برگزاری کارگاه های آموزشی به منظور آشنایی فعالان اقتصادی، مسئولین و کارشناسان دستگاه های اجرایی استان با موضوع سرمایه گذاری خارجی و روش های تامین مالی بین المللی و مسائل مرتبط
  • معرفی استان و توانمندی های اقتصادی آن با بکارگیری ابزارهای تبلیغاتی و اطلاع رسانی

 


لینک ها

تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
نقشه صفحه اصلی