پنج شنبه، ۲ فروردین ۱۳۹۷, ۰۲:۴۷
 
 

وظایف مرکز خدمات سرمایه گذاری

الف) وظایف مرکزقبل ازاخذمجوزسرمایه گذاری خارجی

  • پذیرش متقاضیان سرمایه گذاری خارجی دراستان وپیگیری امور مربوط به سرمایه گذاریها ازطریق دستگاههای اجرایی ذیربط
  • اطلاع رسانی وارائه مشورتهای لازم به سرمایه گذاران درارتباط باکلیه امورمربوط به پذیرش وحمایت ازسرمایه گذاری خارجی
  • انجام هماهنگی های لازم درامورمربوط به اخذمجوزهای موردنیازسرمایه گذاران ازدستگاههای اجرایی استان
  • دریافت درخواست سرمایه گذاران خارجی به همراه سایرمدارک موردنیازوارائه آنها به سازمان سرمایه گذاری

ب)وظایف مرکزبعدازاخذمجوز

  • انجام هماهنگی های لازم درامورمربوط به ورود وبکارگیری سرمایه خارجی دراجرا،راه اندازی وبهره برداری پروژه های سرمایه گذاری خارجی
  • پیگیری مشکلات اداری متقاضیان سرمایه گذاری خارجی باسایر دستگاههای اجرایی وانجام بازدیدهای مستمر ازپروژه های سرمایه گذاری خارجی دراستان
  • ایجاد هماهنگی بین دستگاهها درجهت رفع مشکلات وموانع مربوط به سرمایه گذاری خارجی وانعکاس مشکلات به استاندار وبهره گیری ازحمایت های استانداردرجهت رفع مشکلات موجود

ج) وظایف مرکزدراموراجرایی ومحتوایی

  • شناسایی وگردآوری فرصتهای سرمایه گذاری استان درفرمت ارائه شده توسط سازمان سرمایه گذاری
  • برگزاری کارگاههای آموزشی به منظور آشنایی فعالان اقتصادی ، مسئولین و کارشناسان دستگاههای اجرایی استان باموضوع سرمایه گذاری خارجی وروشهای تامین مالی بین المللی ومسائل مرتبط
  • معرفی استان وتوانمندیهای اقتصادی آن بابکارگیری ابزارهای تبلیغاتی واطلاع رسانی

 


کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران می‌باشد و هر گونه کپی از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.